OrganiWipes används till att rengöra OrganiCup vid tillfällen då du inte har tillgång till rent vatten. Innehåller 10 rengöringsdukar.