×

Κάτι επιπλέον στην παραγγελία σας;

OrganiWash

Το OrganiWash (75 ml) είναι το απόλυτο καθαριστικό 2-σε-1 για όσες χρησιμοποιούν εμμηνορροϊκό κύπελλο: χρησιμοποιήστε το για να καθαρίσετε το κύπελλό σας πριν την εισαγωγή/μετά την αφαίρεση και για πλύσιμο της ευαίσθητης περιοχής του σώματός σας με ισορροπημένο pH.

OrganiWash perfume free intime hygiene wash
DKK 49,00

OrganiWipes

Τα OrganiWipes έχουν παραχθεί για να καθαρίζουν το OrganiCup σε περιστάσεις που δεν υπάρχει πρόσβαση σε τρεχούμενο νερό. Περιέχει 10 υγρά μαντηλάκια.

DKK 39,00
επιλέξτε γλώσσα
×

The Hymen, Virginity and the Menstrual Cup

Can virgins use menstrual cups?

Yes, if you are a virgin, you can use a menstrual cup

In fact, you can start using a menstrual cup as soon as you get your period. 

Although there is no age limit; it does however require that you are comfortable with your  body and period.

Virgins and young girls’ vaginal muscles tend to be tighter, which can make insertion a bit more difficult. 

Therefore, you might want to practice in the beginning. If it feels uncomfortable don’t force it, but take a break, relax and try again later. 

The entrance of the vagina is more tense and smaller in width than the rest of the vagina so gradually adapting your body to accommodate the menstrual cup will make insertion easier.

Will my vagina stretch from using a menstrual cup?

No, the vagina won’t stretch from using a menstrual cup.

The vagina is pretty extraordinary like that as the muscle is able to stretch and go right back to its original shape – much like a rubber band.

This means that something as small as a menstrual cup or a tampon will not cause you to stretch out.

I’m a virgin, which menstrual cup size should I choose?

If you are a virgin, we recommend choosing the size Mini or size A OrganiCup. However we recommend reading our Menstrual Cup Size Guide.

What are the benefits of using a menstrual cup?

There are many indisputable benefits to using a menstrual cup. Unlike tampons and pads, a menstrual cup can be worn for up to 12 hours. Also a menstrual cup last years, not just hours. 
Did you know that an individual goes through approximately 11,000 disposable pads and/or tampons in a lifetimeMultiply that number by everyone on this planet that gets his or her period and that equals a substantial amount of waste. 

OrganiCup is made of 100% soft medical-grade silicone that doesn’t mess with your body.
 

First time using a menstrual cup?

Here are a few tips for first time insertion:

1

Relax and take your time, if you are nervous and tense in your muscles, insertion will be more difficult. Find a comfortable position, you can try squatting, sitting or standing up.

2

Get to know your body. Take some time to locate the vaginal opening and try inserting a finger to locate your cervix – feel for a round, raised circle. Knowing where your cervix is located helps you with placing the menstrual cup correctly; it should be under your cervix.

3

Use water or a water-based lubricant to make insertion easier. This is especially helpful, if you are practicing inserting the menstrual cup outside your period.

4

Try different folding techniques. We recommend the ‘punch down’ fold as it makes the cup more rigid and smaller in width, but find the one that works for you.

5

Be patient: as with anything else that is new, it can take some time before you get the hang of it. For some it takes a few days, for others a few cycles. Also make sure to check out our instructional video.

The myths about the hymen

Perhaps you have, like many others, grown up believing that the hymen is a seal that bursts or breaks when you have sexual intercourse for the first time. 

However, this is a widespread misunderstanding

Contrary to what many believe, the hymen is not a ‘seal’ inside the vagina that is punctured when having sex.

 If that was the case, girls wouldn’t be able to menstruate before they lose their virginity because there wouldn’t be an outlet for the menstrual flow.

In fact, the hymen is a thin piece of tissue that fully or partially covers the vagina – some girls are born without one completely.

The hymen is gradually worn away with time by doing sports, riding a bike, self-exploration, doctor exams or using a tampon or menstrual cup.

In some countries, cultures and religions a lot of value is put on the state of the hymen, and it’s directly connected to someone’s virginity. 

However, this is not a truthful way to prove or disprove virginity. 

Being a virgin is, by medical standards, not defined by the state of your hymen; you remain a virgin until you participate in penetrative sexual intercourse.

DIFFERENT TYPES OF HYMEN 

Give OrganiCup a try
If you’re not satisfied with OrganiCup after 90 days, we’ll give you a refund. If the size you’ve chosen doesn’t work for you, we will offer a different size for you to try.

Browse by Category