Slet ikke! OrganiCup opsamler menstruationsblod ved at danne et vakuum. Ved udtagning klemmer du blot om bunden af koppen og bryder dermed vakuumforseglingen, derefter kan du forsigtigt vrikke kroppen frem og tilbage indtil den er helt udtaget. Størstedelen af blodet vil forblive i din kop, og det kan derefter tømmes i toilettet.